Wymienianki roczne 2022/2023

++ Ks. Kanonika Macieja Przewoźnego, Jego Rodziców: Emilię, Andrzeja i Rodzeństwo; Z Rodziny: Grocholskich, Rybackich, Zybertów, Czaplickich, Walczaków, Kalków, Brudrów, Kapałów, Seifertów; Martę, Leona, Stanisława, Zenka, Wachowiaków; Helenę, Jana Juszczaków; Karolinę, Jerzego, Wiktorię, Jerzego, Józefa, Marysię Maciejewskich; Mariannę, Józefa, Mariana, Mariannę Szklarków; Jerzego, Stanisławę, Ryszarda Bąbalów; Franciszkę, Edmunda Klapczyńskich; Janinę Świerk i zm. z rodziny; Reginę, Józefa Ewiaków i zm. z rodziny; Pawła Minkwitza i zm. Rodziców; Bożenę Kowalewską, Wandę, Antoniego Najdek; Walentego Józefowskiego i zm. z rodz. Józefowskich i Przydróżnych; Krzysztofa Borówka i z rodz. Borówka; Zofię Śliwińską; Mirosławę, Bronisława Merta; Piotra, Leona, Gertrudę, Józefa Żok i zm. z rodz; Teodozję, Kazimierza, Czesława Kowalskich i zm. z rodz.; Krzysztofa Karasińskiego; Józefa, Franciszkę Piosików  i zm. z rodziny; Zygmunta Karkosa i zm. z rodz.Karkosów i Dobkowiczów; Alicję, Klarę, Wiesławę, Stanisława, Władysława, Józefa Stronka; Leokadię, Ignacego Maślankiewicz; Teresę, Józefa, Tadeusza Rogowskich; Tadeusza Wróża; Krzysztofa, Janinę, Mariana Cyraników; Alojzego, Aleksandrę, Leszka, Waldemara, Marka Sajna; Jadwigę Goszcz; Jacka Olejniczaka; Martę, Romana, Danutę, Sabinę, Benona Matyaszczyk; Stanisława Kalicińskiego; Waleriana Judkowiaka; Gertrudę, Leonarda Wyrwickich; Helenę, Stanisława, Jana Czekałów; Antoniego, Jana Judkowiaków; Janinę, Janusza Andrzejewskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące z rodz. Czekałów i Judkowiaków; Z rodziny Świątkowskich: Józefę, Mariana, Genowefę, Marię, Stanisława, Danutę i zm.z rodz. Knopów; Władysława, Jana, Marię, Zofię, Irenę; Jerzego Pascha; Kazimierza, Weronikę, Hannę Szajek; Mariannę i Stanisława Liberskich; Tadeusza i Krystynę Szafrańskich; Ewę Krzyk; Annę, Stanisława Musiałów; Andrzeja Mruka; Teresę, Jana Mrówka; Ireneusza, Marię Tuchowskich; Pawła, Henrykę Marciniaków i zm. z rodziny; Joannę, Jana Przylepów; Eleonorę, Stefana, Zbigniewa Jędrysiaków; Czesławę, Bronisława Fornalików i zm.z rodziny; Rodziców: Katarzynę i Marcina, męża Kazimierza Strzyża, siostrę Helenę Tomalską; Franciszkę i Michała Walkowiaków; Teklę, Antoniego Mleczaków; Jerzego Związka i zm. z rodziny; Mariana Napierałę; Martę, Alojzego Machów i zm. z tych rodzin; Stanisława Rabinka, Rodziców i Teściów: Wawrzyna, Helenę, Zofię Kulasów i zmarłe Rodzeństwo; Marię, Mariana Napierałów; Joannę Mleczak; Z rodzin: Adamczaków, Zajdliców; Wandę, Antoniego, Jana i zm. z rodz. Drzymałów i Grzesiaków; Zdzisława Choryjana, Helenę, Jana, Józefa, Annę, Zofię, Wandę Lewandowskich; Arkadiusza Opasa; Władysławę, Stanisława, Tadeusza Bogdanów; Marię, Stanisława Mądrowskich; Mariana Kadziszewskiego; Męża, Rodziców, Teściów i zm. z rodz.: Szymańskich i Bednarzy; Leokadię Girus; Helenę, Leona Cyraników; Irenę Krawczyk; Władysławę, Jana Szoferów i zm. z obu rodzin; Józefa, Katarzynę, Janusza Tomczyków i zm.  rodziny; Mariana, Janinę Kupczyków; Janinę, Stanisława, Henryka Minge  i zm. z rodziny; Zbigniewa, Wawrzyna, Zofię, Marię Kulas; Annę, Annę, Stanisława Wojcińskich; Teresę, Zygmunta Mleczaków i zm. z rodz. Mleczaków i Fąferek; Genowefę, Jerzego Nowaków i zm. z rodz. Nowak i Urbańskich; Tomasza Bialica; Tomasza Zubowicza; Andrzeja Sieronia; Szczepana Kozubowskiego; Janinę, Antoniego, Krzysztofa Kuźniczów; Teresę, Józefa, Czesława, Jadwigę, Bajerów; Franciszka, Mariannę, Franka Witek; Genowefę, Jana Karaimów; Pelagię Pokrywka; Grzegorza, Joannę, Leona Jakubowskich; Stefana Potomskiego; Juliannę Janas; Zofię Okólską, Wojciecha Płócienniczaka i zm. członków Apostolstwa Dobrej Śmierci; Zm. z rodzin: Dymek, Pysznych, Grocholskich, Kruczyk i Czernielewskich; Zm. z rodz: Płócienniczaków, Paś, Mielcarków, Mików, Glinkowskich, Orywał, Hauszczaków, Mariana Prętkiego, Jolantę, Jerzego Dachtera, Stefana, Tomka Krótkiego, Mieczysława Smoczyka, Krzysztofa Olszaka, Sławomira Terejko, Walerię i Stanisława Koniecznych, Annę, Stanisława Spalonych, Kazimierza Hofmana, Mariannę, Jana Nowaczyków, Łukasza Stańkowskiego, Marię, Paula Hiplerów; Marię, Pawła, Kazimierza, Marka Pospiesznych; Janinę, Tomasza, Stanisława Poręba; Krystynę, Edmunda Kaczmarków i zm. z rodz. Kaczmarków, Jandy, Dreczka i Bakalarek; Piotra Długajczyka i zm. z rodziny; Łukasza Stańkowskiego; Małgorzatę Pioch; Irenę, Ludwika, Jana, Irenusza Budasz i zm. z rodz. Rogozińskich; Janinę, Józefa, Waldemara Koniecznych i zm. z rodz. Woźnych; Zm. z rodz. Gidlewicz, Chruszcz, Czuczwara, Pietraszewskich, Dorsz, dusze zapomniane naszych przodków i krewnych; Jana, Agnieszkę, Tomasza Siudów i zm. z rodz: Józefa, Stefanię Koźlików i zm. z rodziny; Barbarę, Bolesława, Jerzego i zm. z rodz. Macioszków, Wybrańskich i Smoczyńskich; Romana Szukałę; Kingę Pękala, Czesława, Mariannę Batura.

 

 

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Dzisiaj jest

poniedziałek,
25 września 2023

(268. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni