Wymienianki roczne 2020/2021

††ks. Kanonika Macieja Przewoźnego; Zm. z rodziny: Grocholskich, Rybackich, Zybertów, Czaplickich, Walczaków, Kalków, Brudrów, Kapałów, Seifertów; Martę, Leona, Zenona, Stanisława Wachowiaków; Helenę, Jana Juszczaków; Karolinę, Jerzego, Wiktorię, Jerzego, Józefa Majewskich; Mariannę, Józefa Szklarków; Zofię, Stanisława Solko;; Reginę, Józefa Ewiaków i zm. z rodziny; Pawła Minkwitza i zm. Rodziców; Alojzego Walorczyka, Jana Sobańskiego; Zygmunta Karkosa i zm. z rodzin: Karkosów i Dobkowiczów; Czesławę, Bronisława Fornalików i zm. z rodziny; Eleonorę, Stefana, Zbigniewa Jędrysiaków i zm. z rodziny; Joannę Mleczak; Piotra, Leona Żoka i zm. z rodziny; Teodozję, Kazimierza, Czesława Kowalskich i zm. z rodziny; Zm. z rodzin: Luch i Wietrzyńskich; Władysławę, Stanisława, Tadeusza Bogdanów; Marię i Stanisława Mądrowskich; Wandę, Antoniego Najdków; Bożenę Kowalewską; Stanisława Rabinka, Teściów, Rodziców i Rodzeństwo z rodziny Kulasów; Antoniego, Pelagię, Władysława Sieroniów i zm. z rodziny; Wawrzyńca, Gertrudę, Franciszka, Katarzynę, Marię, Stanisławę, Franciszka, Romana Smurzyńskich; Bronisława Piątka; Jana Pulka; Wacława i Marię Basińskich; Z rodziny Świątkowskich: Mariana, Józefę, Marię, Genowefę, Danutę, Stanisława; Włodzimierza, Błażeja Sikorę i zm. z rodziny: Sikorów i Grzechowiaków; Krzysztofa Karasińskiego, Franciszkę, Józefa Piosików; Jerzego Związka i zm. z rodziny; Franciszkę i Michała Walkowiaków, Teklę i Antoniego Mleczaków; Teresę, Józefa, Jadwigę Bajerów; Genowefę, Jana Karaimów; Mariannę, Franciszka i Franka Witków; Pelagię Pokrywka; Grzegorza, Joannę i Leona Jakubowskich; Juliannę Janas; Dawida Chlebowskiego; Rodziców: Katarzynę i Marcina, Kazimierza Strzyża; Z rodziny: Płócienniczaków, Mielcarków, Orywałów, Mików, Glinkowskich, Pasiów, Jolantę i Jerzego Dachtera, Mariana Prętkiego, Genowefę i Janusza Hopllów, Marię i Paula Hiplerów, Mieczysława Smoczyka; Stefana i Tomka Krótkiego; Wandę, Antoniego, Jana i zm. z rodzin: Drzymałów i Grzesiaków; Jerzego, Stanisławę, Ryszarda Bąbalów; Janinę Świerk; Annę Górną; Tomasza, Jana, Agnieszkę i zm. z rodziny Siudów; Józefa, Stefanię i zm. z rodziny Koźlik; Ewę Krzyk; Annę, Stanisława Musiałów; Kazimierza, Weronikę, Hannę Szajków; Mariannę, Stanisława Liberskich; Tadeusza, Krystynę Szafrańskich; Katarzynę, Janusza Tomczyków, Mariana Kupczyka i zm. z obu rodzin; Zenona, Weronikę, Krystynę, Henrykę Subczyńskich i zm. z rodzin: Dziurlów i Subczyńskich; Gertrudę, Adama, Mariolę Wyrwickich i zm. z rodziny; Alicję, Klarę, Stanisława, Wiesławę, Władysława Stronków; Leokadię, Ignacego Maślankiewiczów; Teresę, Józefa Rogowskich; Tadeusza Wróża; Szczepana Kozubowskiego; Marię i Ireneusza Tuchowskich; Henrykę i Pawła Marciniaków; Andrzeja Mruka; Teresę i Jana Mrówka; Janinę, Antoniego, Krzysztofa Kuźmiczów; Aleksandrę, Alojzego, Leszka, Waldemara Sajna; Jadwigę, Kazimierę Goszcz; Bogumiła i Lidię Nowaków; Zbigniewa Kulasa i całą rodzinę; Janinę, Stanisława, Henryka Minge; Z rodziny Knopów: Władysława, Jana, Marię; Z rodziny: Świątkowskich: Mariana, Józefę, Marię, Genowefę, Danutę, Stanisława; Leokadię Girus; Helenę, Leona Cyraników; Irenę Krawczyk; Władysławę, Jana Szoferów oraz zm. z rodzin: Cyraników  i Szoferów; Barbarę, Bolesława, Jerzego oraz zm. z rodziny: Macioszków, Smoczyńskich i Wybrańskich; Benignę, Balbinę, Romana Jandy; Henryka Wojtkowiaka; Helenę, Jolantę, Zdzisława, Tadeusza Śron; Marię i Mariana Sadalskich; Jacka, Salomeę, Witora, Łucję Olejniczaków; Zofię, Józefa, Marię, Jakuba Prętkowskich; Marię Piechota; Wiktorię, Stanisława Pawlaków; Rodziców, Teściów, zm. z rodziny Szymańskich, Mireckich i Bednarzy; Z rodziny; Dymek, Grocholskich, Kruczyk, Czernielewskich i Pysznych; Marię, Pawła, Kazimierza, Marka Pospiesznych; Janinę, Tomasza, Stanisława Porębów; Krystynę, Edmunda Kaczmarków i zm. z rodzin: Kaczmarek, Jandy, Dreczka i Bakalarek; Marię, Leona i zm. z rodziny Majów; Paulinę, Pawła i zm. z rodz. Kubowiczów; Annę, Bernarda Hellwigów; Wandę, Łucjana Sobkowskich; Hieronima, Martę Młyńczaków; Albinę i Leona Ciążyńskich; Helenę i Mariana Dobkiewiczów; Marcina Nowaka; Lecha Nowickiego; Teresę i Zygmunta Mleczaków; Genowefę i Jerzego Nowaków; Stanisława, Jadwigę, Walentego, Zofię ,Marię, Tomasza, Teresę i zm. z rodzin: Kurpiewskich i Brodackich; Marię i Józefa Chruszczów; Jana, Jadwigę Gidlewiczów; Emilię i Kazimierza Pietraszewskich; Waleriana Judkowiaka, Rodziców, Teściów, siostrę, brata i zm. z rodzin: Judkowiaków i Czekałów; Arkadiusza Opasa;Bolesława Mitoraja;Piotra Kochańskiego;Annę Witkowską;Zofię Judkowiak;Gertrudę Paja.

 

 

 

 

 

 

Dusze w czyśćcu cierpiące

Dzisiaj jest

wtorek,
26 października 2021

(299. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni