Wymienianki roczne 2018/2019

++ Gniewka Paczesnego; Szczepana Kozubowskiego; Martę, Leona, Zenona Wachowiaków; Helenę, Jana Juszczaków; Karolinę, Jerzego, Wiktorię, Jerzego Maciejewskich; Mariannę i Józefa Szklarków oraz dusze w czyśćcu cierpiące; Zofię, Stanisława Solko; Reginę, Józefa Ewiaków i zm. z rodziny; Pawła Minkwitza i zm. Rodziców; Zygmunta Karkosa i zm. z rodziny: Dobkowiczów i Karkosów; Zenona Piechockiego, Dionizego, Tadeusza i Sławomira Durów; Bożenę Kowalewską, Wandę, Antoniego Najdek; Aleksandrę, Alojzego, Leszka, Waldemara Sajnów; Eleonorę i Jadwigę Goszcz; Piotra, Teodozję, Kazimierza i zm. z rodzin: Kowalskich i Żoków; Barbarę, Bolesława, Jerzego i zm. z rodzin: Maciaszek, Smoczyńskich, Wybrańskich; Zm. z rodz: Świątkowskich i Knoppów; Błażeja, Włodzimierza i zm. z rodzin: Sikorów i Grzechowiaków; Krzysztofa Karasińskiego, Franciszkę, Józefa Piosików i zm. z rodziny; Stanisławę, Ryszarda Bąbalów; Janinę Świerk, Marka Mieczkowskiego; Stanisławę, Piotra Sulejów; Marię, Piotra Szymańskich i Stanisława Czerwonego; Zm. z rodzin: Gabrysiów, Jędraszczaków,  Krzyżańskich; Franciszkę i Michała Walkowiaków; Teklę i Antoniego Mleczaków; Jerzego Spychałę; Władysławę, Stanisława, Tadeusza, Bogdanów; Stanisława Rabinka, Teściów, Rodziców i Rodzeństwo z rodziny Kulasów; Marię Bucholc; Kazimierza Drzewieckiego; Teresę, Józefa Bajerów; Genowefę i Jana Karaimów; Irenę, Ludwika, Janinę, Józefa, zm. z obu stron i przyjaciół; Helenę, Franciszka, Bogdana, Kazimierza Dymków; Rozalię, Michała, Annę, Jana Pysznych; Annę, Bazylego, Stefanię i Kazimierza Grocholskich; Ryszarda, Jadwigę i Józefa Kruczyków; Mariana Kadziszewskiego; Franciszka Kasiorka i zm. z rodz. Kasiorków; Rodziców, Teściów, zm.z rodz. Szymańskich, Bednarzy i Mireckich; Ewę Krzyk; Annę, Stanisława Musiałów; Kazimierza, Weronikę, Hannę Szajków; Tadeusza, Krystynę Szafrańskich; Mariannę, Stanisława Liberskich; Romana Szukałę, Mariannę, Czesława, Jarosława Baturów; Gertrudę, Adama, Mariolę  Wyrwickich i zm. z rodziny; Jadwigę, Willego, Annę, Józefa Szczepańskich; Stefanię, Antoniego Barczewskich i zm. z rodziny; Zofię Piechota; Leokadię Girus, Helenę i Leona Cyraników, Władysławę, Jana Szoferów i zm. z obu rodzin; Weronikę, Zenona, Krystynę Subczyńskich i zm. z rodzin: Subczyńskich, Dziurlów; Zofię, Józefa Prętkowskich, Salomeę, Wiktora, Łucję, Grzegorza Olejniczaków, Grzegorza Borkowskiego, Barbarę, Wacława Tomalów; Jerzego Związka i zm. z rodziny; Rodziców, Teściów, Rodzeństwo i zm. z rodzin: Wietrzyńskich i Luchów; Waleriana Judkowiaka, Stanisława Czekałę, Janinę, Janusza Andrzejewskich, zm. Rodziców, Teściów i zm.z rodziny: Judkowiaków i Czekałów; Władysława, Pelagię, Antoniego Sieroniów; Wawrzyńca, Gertrudę, Franciszka, Romana, Katarzynę, Franciszkę, Marię Smurzyńskich; Bronisława Piątka; Jana Pulko i zm. z rodzin: Sieroniów, Smurzyńskich i dusze w czyśćcu cierpiące; Wandę, Antoniego, Jana i zm. z rodziny: Drzymałów i Grzesiaków; Krzysztofa, Janinę i Antoniego Kuźmiczów; Justynę, Czesława Kozłowskich i zm. z rodziny; Helenę i Walentego Krzyżaniaków; Czesława Lubika, Tomasza Cyranika; Franciszka Bergmana, Rodziców: Stefanię i Władysława Dubielów; Teściów: Marię i Franciszka Bergmanów; Andrzeja Mruka, Teresę i Jana Mrówka; Czesławę, Stanisławę, Józefa Fornalików i zm. z rodziny; Weronikę, Szczepana Paszke i zm. z rodziny; Eleonorę, Stefana, Zbigniewa Jędrysiaków i zm. z rodziny; Franciszka, Jana, Henryka, Martę, Zofię, Annę, Krystynę Koteckich; Feliksa, Jana, Marię Bentkowskich; Mariole i Genowefę Borowczak; Zm. z rodzin: Płócienniczak, Mielcarek, Orywał, Mika, Glinkowskich i Paś; Jolantę Dachtera, Mariana Prętkiego, Genowefę i Janusza Hopellów, Marię i Paula Hiplerów; Edmunda Kaczmarka i zm. z rodzin: Kaczmarek, Jandy, Dreczka i Bakalarek; Leszka Witkowskiego; Z rodz. Drągów, Patelów, Judków, Uklejów, Gawrońskich, Szajstków; Z rodzin: Kurpiewskich i Brodackich. Zm. z rodziny: Grocholskich, Rybackich, Zybertów, Czaplickich, Walczaków, Kalków, Brudrów, Kapałów, Seifertów; Irenę i Kazimierza Kozubskich; Teresę i Franciszka Piechockich i zm. z rodzin: Piechockich, Domików i Pawlaków; Eleonorę, Jana Janiszewskich i zm. z rodziny; Stefana, Franciszka, Klarę Schaeferów, Wincentego, Katarzynę, Jana Pokrywków, Tadeusza i Wandę Wawrzyniak.

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Dzisiaj jest

piątek,
04 grudnia 2020

(339. dzień roku)

Święta

Piątek,
Rok B, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Barbary, dziewicy i męcz.