Z MARYJĄ W  NOWE CZASY

Dzisiejszy świat coraz bardziej bogaty w wartości materialne, staje się coraz uboższy w wartości ludzkiego serca. Człowiek naszej epoki jest coraz bardziej nieszczęśliwy, osamotniony i smutny. Zapomina, że serce ma być godnym mieszkaniem Ducha Świętego
i żywą świątynią Boskiej chwały. Maryja współpracowała z Bogiem, dlatego rosła Jej wiara, umacniała się nadzieja, coraz bardziej żywa stawała się Jej miłość. A te cnoty wzmagały jej męstwo, pobożność, cierpliwość – nastawienie całego życia na wieczność. Teraz dla nas wszystkich nadeszła kolejna szansa spotkania z Maryją w tak szczególny wizerunku, tak mocno zapisanym w historii naszego narodu, ale i z pewnością w serc każdego z nas. Któż nie spotkał tego wizerunku w swoim życiu. Mamy ogrom spraw, które nas niepokoją, które dzielą, które bolą. Ona jako Matka całego Kościoła, ale i Matka każdej i każdego z nas, wspiera nas swoją modlitwą u Swego Syna. Teraz jest godna chwila, aby wyrazić naszą wdzięczność  za opiekę nad nami i prosić o wytrwałość w zawierzeni Jezusowi. Przynieśmy to wszystko przed Jej oblicze.

Zapraszam wszystkich Was do wyjścia w tych dniach na spotkania z Maryją w znaku Jasnogórskiej Ikony: 13 – 14 sierpnia A.D.2021.Wcześniej, od niedzieli 8 sierpnia do środy włącznie znajdźmy czas na Rekolekcje przygotowujące nas do spotkania
z Matka Bożą.

                              Ks. Proboszcz – Roman Grocholski

 

 

REKOLEKCJE przygotowujące do spotkania z Matką Bożą
w parafii od 8-11.08.2021r.(od niedzieli do środy włącznie)-prowadzi Ojciec Oblat MN z Gorzowa Wlkp. – Wiesław Nowotnik. W czasie Rekolekcji dodatkowa Msza św. o g. 10.00 – od poniedziałku do środy włącznie. Zmiana godziny wieczornych Mszy św. od poniedziałku do czwartku na g. 19.00.

Dodatkowo przez czas rekolekcji do piątku włącznie Apel Jasnogórski o g. 21.00.

Spowiedź św. pół godziny przed każdą Mszą św., dodatkowo w środę od g.9.00.

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI

Odwiedzin Matki Bożej w Jasnogórskim Wizerunku w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie: 13-14 sierpnia 2021r.

 

Piątek 13 sierpnia 2021r.

g.17.00 Nabożeństwo oczekiwania – Kościół

PROCESJA    DO    POWITANIA

g.17.20 Wyjście z Kościoła na przywitanie Obrazu i przejście pod Urząd Miasta i Gminy - na parking

g.17.30 Przywitanie Obrazu i procesja do Kościoła

g.18.00 Przywitanie Obrazu w Kościele i Msza św. koncelebrowana

g.20.00 – 21.00 Czuwanie modlitewne dla wszystkich – w ciszy

g.21.00 Apel Jasnogórski ( składamy kartki z prośbami do Matki Bożej)

g.21.30 Różaniec

g.22.00 – 23.00 Czuwanie młodzieży / rodzin

g.23.00 Nabożeństwo dziękczynne za zmarłych przodków za dar przekazania wiary

g.24.0 PASTERKA MARYJNA – podziękowanie za dar kapłaństwa i życia zakonnego, z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 

Sobota 14 sierpnia 2021r.

g.1.00 – 6.30 Czuwanie modlitewne Grup Duszpasterskich i wioski

g.6.30 Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP

g. 7.00 Msza św.

g.7.30 - 10.00 Czas adoracji w ciszy

g.10.00 Msza św. dla chorych, osób w podeszłym wieku, z Sakramentem Namaszczenia

g.12.00 Anioł Pański i Różaniec

g.12.30 Nabożeństwo z błogosławieństwem dla: niemowląt, dzieci przedszkolnych i szkolnych, matek w stanie błogosławionym.

g.13.00 Msza św. dla młodzieży szkól średnich, studiujące i pracującej

g.14.00 – 15.00 Czuwanie modlitewne w ciszy

g.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

g.15.30 - 16.00 Czuwanie modlitewne w ciszy

g.16.00 Msza św. dziękczynna za nawiedzenie naszej Parafii

g.17.00 Procesja z Obrazem do Kościoła pw.Męczeństwa św. Jana Chrzciciela ( tradycyjna trasa, jak na Boże Ciało)

Dzisiaj jest

wtorek,
26 października 2021

(299. dzień roku)

Święta

Wtorek, XXX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni