Ogłoszenia na Pierwszą Niedzielę Adwentu, 29.11.2020r.

1.    Dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a jego mottem są słowa: "Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J. 6,32). Rok ten będzie drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, rozumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

2.    Dzisiaj też rozpoczynają się „Ogólnopolskie Rekolekcje Oddanie33”. Wszystkie informacje oraz materiały znaleźć można na stronie: www.oddanie33.pl Przy wyjściu ze świątyni po prawej stronie są informacje na ten temat i broszurki do zabrania z różnymi planami odbycia tych rekolekcji.

3.    Zapraszamy na Roraty od poniedziałku do czwartku o g.18.00, a w pierwszy piątek na g. 16.30.

4.    W środę nowenna do Niepokalanego Serca Maryi w łączności z Mszą Św.

5.    W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca grudnia. Nabożeństwa w te dni jak zwykle.

6.    W sobotę Ruch Duchowości Małżeńskiej END będzie obchodzić Święto Karty. Msza Św. dla Sektora Wielkopolska C o g.16.00.

7.    W sobotę wieczorem o g. 19.00 rozpocznie się 12 – sto godzinny całonocny różaniec. Zapraszamy chętnych, żeby zapisywali się na poszczególne godziny. Listy w zakrystii.

8.    Wymienianki roczne możemy jeszcze jutro złożyć w biurze parafialnym.

9.    Przypominamy o obowiązku noszenia maseczek i zachowania bezpiecznych odległości. Informujemy też, że dopuszczalna ilość wiernych na Mszach świętych w naszym kościele to 72 osoby. Wszystkie spotkania duszpasterskie są zawieszone do odwołania, z wyjątkiem biura parafialnego i indywidualnego wezwania do chorych. Dla przypomnienia spowiadamy codziennie pół godziny przed Maszami świętymi.

10.      Można składać do skarbony z napisem Caritas ofiary na paczki dla biedniejszych parafian. Przy kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu został wyłożony tradycyjny kosz „Caritas” na produkty o przedłużonym terminie ważności (produkty prosimy składać przed mszami).

11.      W trzecią Niedzielę Adwentu, zwaną „Gaudete” (Radujcie się), zostanie odprawiona Msza Św. rzymska w języku łacińskim o g. 17.00. Jedynie Liturgia Słowa po polsku.

12.      Dzisiaj polecamy do kupienia: kalendarze z Archiwum Archidiecezjalnego, kalendarzyki kieszonkowe, opłatki, świece wigilijne i prasę katolicką. Zapraszamy też na naszą parafialną stronę internetową: www.nsmmiedzychod.pl

13.      Dziękujemy za złożone ofiary na nagrobek śp. Ks. Kan. Macieja Przewoźnego, pozostaje do zapłaty trochę ponad 5,- tys. zł. Dziękujemy również za ofiary na daninę diecezjalną i potrzeby parafii. Bóg zapłać! Za tydzień Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie.

(Konto parafialne, na które można wpłacać ofiary na rzecz parafii oraz pomnik śp. Ks. Kan. Macieja Przewoźnego: 55 9082 0005 0392 1087 2000 0010)

14.      Jutro swoje imieniny obchodzi p. Andrzej, nasz kościelny, a w piątek p. Krystian, nasz organista i katecheta. Życzymy wszystkim solenizantom obfitych łask Bożych i opieki Matki Najświętszej oraz wszystkim Parafianom i Gościom. Szczęść Boże!

 

15.      W minionym tygodniu odeszli do Domu Ojca: śp. Anna Jurgaś z ul. Piłsudskiego, śp. Henryka Subczyńska z Mierzyna, śp. Piotr Galas z ul. Kard. Wyszyńskiego, śp. Andrzej Szyler z ul. Dworcowej. Wieczny Odpoczynek…

 

 

OGÓLNOPOLSKIE  REKOLEKCJE  „ODDANIE33”

 

Czcigodni Parafianie!

 

Dnia 29 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynają się Ogólnopolskie Rekolekcje Oddanie33”. Są to 33 dniowe rekolekcje przygotowujące do aktu oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. Patronat Medialny nad rekolekcjami objęła Telewizja Polska, Polskie Radio, Tygodnik Niedziela oraz Idziemy.

Ks. Abp Stanisław Gądecki będzie przewodniczył Mszy świętej inauguracyjnej wydarzenie, która odbędzie się 29 listopada, o godz. 10:00 w katedrze poznańskiej. Rekolekcje będą również emitowane w Radiu Emaus w terminie od 29.11 do 31.12 - od poniedziałku do piątku o godz. 5.40 oraz 18.40, a w sobotę i niedzielę o godz. 6.40 oraz 15.10. Rekolekcje są konkretną propozycją formacji duchowej parafian na czas Adwentu i trwającej peregrynacji Ikony Jasnogórskiej.

Wszystkie informacje oraz materiały znaleźć można na stronie: www.oddanie33.pl.

 

        Proszę, aby wziąć udział w tych wyjątkowych rekolekcjach, zachęcam szczególnie tych którzy pragną zawierzyć się Panu Jezusowi przez Maryję, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii.

 

 

MODLITWA O POKÓJ

(na motywach Listu do Efezjan]

Panie Jezu Chryste,

Ty, który jesteś naszym pokojem,

Ty, który zburzyłeś rozdzielający ludzi mur – wrogość,

Ty, który ludzi dalekich czynisz bliskimi,

Ty, który w sobie zadałeś śmierć wrogości!

Prosimy, zadaj śmierć także jakiejkolwiek wrogości w nas!

Daj nam światłe oczy serca, byśmy przestali widzieć w sobie wzajemnie przeciwników, a zobaczyli współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska;

Nawróć nasze wzajemne myślenie o sobie, i daj nam słowa i czyny na miarę tego nawrócenia.

Włóż nam w usta – a jeszcze wcześniej w nasze myśli – słowa, które budują, nie rujnują; leczą, nie zadają rany; pocieszają, nie odbierają nadzieję; niosą pokój, nie wywołują agresję.

Wskaż nam czyny konkretnej miłości i miłosierdzia, wokół których odbudujemy naszą wspólnotę. Zwłaszcza w tak trudnej, obecnej chwili pandemii poprowadź nas do osób chorych i starszych, tych, którzy przebywają na kwarantannie i tych, którzy opłakują swoich zmarłych. Pomnóż w nas ofiarność i współczucie.

Uczyń każdego z nas „nowym człowiekiem”, a nastanie pokój!

 

Modlimy się za wszystkich!

O mądrość i pragnienie dobra wspólnego dla każdego, kto w obecnym sporze zabiera głos;

Za polityków wszystkich opcji w parlamencie i poza nim.

Za tych, którzy modlą się w kościołach, i za tych, którzy demonstrują.

Za wierzących w Boga, i za tych, którzy wartości prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna wywodzą z „innych źródeł”;

Również za tych, którzy w tej chwili wcale ich nie szukają.

Ty – rozpoznany czy nierozpoznany – znajdź drogę do każdego z nas, wskaż nam właściwe drogi ku sobie nawzajem. I skutecznie nas po nich poprowadź. Amen.

 

DEKRET

dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa

 

Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy przeżywać je w duchu solidarności i braterstwa, na miarę możliwości wspierając tych, którym jest teraz szczególnie trudno.

Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są także przyjęte w Archidiecezji Poznańskiej reguły bezpieczeństwa i higieny. W związku z tym przypominam o dotychczas obowiązujących zasadach oraz przekazuję dodatkowe postanowienia, które należy wdrożyć podczas liturgii i innych działań duszpasterskich.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem poniższych wytycznych i ścisłe ich przestrzeganie, nawet jeśli wierni wprost nie zgłaszają takich oczekiwań lub wydaje się, że w danej parafii nie ma takich potrzeb. Proszę również o jasne ich komunikowanie wiernym, co zwiększa komfort uczestnictwa w życiu Kościoła.

1.  Dyspensa

Przypominam, że zgodnie z dekretem z 28 maja br. w Archidiecezji Poznańskiej obowiązuje dyspensa od niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. dla:

a.     osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym,

b.    osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),

c.     osób, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

 

2.  Środki ochrony osobistej:

    Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta winni używać:

a.     wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające z przeciwskazań medycznych,

b.    pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami (np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

c.     służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

d.    koncelebransi – przynajmniej podczas rozdawania Komunii św. i procesji przez świątynię.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy wejściach (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić przypomnienie o obowiązku stosowania maseczek przypominać o tym w ogłoszeniach.

3.  Udzielanie Komunii Świętej

a.     Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę. Nie wolno zmuszać wiernych do przyjmowania Komunii Świętej na rękę, jak również nie wolno pozbawiać wiernych możliwości przyjęcia Komunii Świętej na rękę, nawet jeśli wierni wprost nie domagają się tego.

b.    Za każdym razem należy wyraźnie ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej. Należy utworzyć oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę. Jeśli obecny jest jeden szafarz, komunikuje on najpierw rząd przyjmujących na rękę, a następnie rząd przyjmujących do ust. Jeśli jest większa liczba szafarzy, wówczas każdy z nich komunikuje w oddzielnym rzędzie.

c.     Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą winien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce, podczas niej mieć nałożoną maseczkę, a po zakończeniu obmyć palce w vasculum i powtórnie zdezynfekować ręce.

4.  Sakrament pokuty i pojednania:

Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów:

a.     Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

b.    W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.

c.     W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

 

Dzisiaj jest

piątek,
04 grudnia 2020

(339. dzień roku)

Święta

Piątek,
Rok B, I
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dr Kościoła albo wsp. św. Barbary, dziewicy i męcz.