Historia kościoła i parafii

 

 

Historia Kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie

 

Historia powstania kościoła pw. NSM w Międzychodzie sięga czasów reformacji. W roku 1553 Międzychód i znajdujący się w nim ówczesny kościół (dzisiaj parafia pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela) – za sprawą właściciela miasta Jakuba Ostroroga – dostał się pod wpływy protestanckie. W ten sposób gmina protestancka zaczęła się na tych terenach coraz bardziej rozwijać.

W 1597 roku luteranin Krzysztof Unruh, pochodzący ze Szwabi (jego płyta nagrobna znajduje się w kruchcie kościoła) - zakupił miasto Międzychód wraz z wsiami od Jana Ostroroga – syna Jakuba. On to w 1600 roku wystawił nieopodal swojego zamku na Lipowcu – kościół protestancki. Obok niego pobudowano w latach następnych szkołę ewangelicką i budynki mieszkalne dla duchownych i nauczycieli. Po 1620 roku zbór ewangelicki rozbudowany został przez Jerzego Unruha (syna Krzysztofa). W 1635 roku świątynia protestancka została bardzo poważnie zniszczona na skutek wielkiego pożaru miasta. Odbudowany kościół został powiększony w 1677 roku. W tym też roku w Międzychodzie odbył się synod luterańskich pastorów i patronów kościelnych, którzy uchwalili zjednoczenie kościołów protestanckich w Wielkopolsce. Postanowiono również, że młodzież winna zgłębiać zasady wiary w języku polskim. Prężne działanie gminy ewangelickiej budziło zaniepokojenie parafii katolickiej i jej władz zwierzchnich. Wielu bowiem wiernych odchodziło od kościoła katolickiego i przechodziło na wiarę protestancką.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było wyposażenie świątyni przez Krzysztofa Unruha w dzwony i organy.

W 1692 roku wybudowano nowy, szachulcowy kościół (znany z ilustracji z lat 30-tych XIX wieku), posiadający po stronie zachodniej okazałą, barokową wieżę drewnianą. Obiekt ten przetrwał do 1838 roku, kiedy to strawiony został w pożarze.

W 1840 roku wybudowano nowy kościół z cegły ceramicznej, istniejący do dnia dzisiejszego. Poświęcenie kościoła nastąpiło 15 października br przy udziale nadprezydenta Księstwa Poznańskiego von Flotwella. Fundusze na jego budowę wyasygnował częściowo rząd pruski, dążący do umocnienia wpływów kościoła protestanckiego na ziemiach polskich, wchłoniętych przez państwo Hohenzollernów w trakcie rozbiorów. Pierwotnie przy kościele protestanckim znajdował się cmentarz, przeniesiony w XIX wieku na plac położony w odległości kilkudziesięciu metrów na południowy zachód od świątyni. Wieża ma 42 metry wysokości. 10 czerwca 1874 roku na wieży pozłocono kulę i krzyż. W kuli umieszczono dokumenty, pisma i monety. W dokumentach znajdowały się wiadomości o kościele, szkołach i mieście. Włożono tam też monety niemieckiego systemu monetarnego i gazety. W wieży znalazły się dwa dzwony ze starego kościoła. W 1864 roku zbudowano nowe organy a w 1894 roku kościół otrzymał urządzenie do ogrzewania (4 piece płaszczowe Mentelboffen). W 1897 roku powiększono chór organowy. Do tego chóru fabrykant Schneider z Międzychodu ufundował wspaniały żyrandol z mosiądzu. Tego samego roku odnowiono tynki i pomalowano zewnętrzne ściany wieży. Plac kościelny otoczono murem dla którego portalu budowniczy Wendler ofiarował kandelabry gazowe dla jego oświetlenia.

Innym, kosztownym zadaniem była budowa domu parafialnego. Budowę zakończono jesienią 1854 roku. 10 lat później została wybudowana szkoła na Lipowcu. Wybudowano też dom kościelnemu w 1873 roku. Znajdował się w jednym szeregu z kościołem, domem parafialnym i szkołą. Dzisiaj ten dom już nie istnieje. W jego miejscu jest krzyżówka ulic 600-lecia z Piłsudskiego.

Po 1945 roku kościół poewangelicki przejęty został przez katolików i przyjął wezwanie: Niepokalanego Serca Maryi. Początkowo pełnił on funkcję świątyni pomocniczej dla parafii pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. W 1969 roku zaczął funkcjonować jako odrębna parafia. Pierwszym proboszczem parafii był ksiądz kanonik Maciej Przewoźny.

 

Proboszczowie parafii Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie:

1969-2002 – ks. kan. Maciej Przewoźny

2002-2007 – ks. Tadeusz Osiński

2007-2011 – ks. kan. Marian Szymański

2011-           ks. Roman Grocholski

 

Dzisiaj jest

piątek,
12 lutego 2016

(43. dzień roku)

Święta

Piatek. Dzien powszedni.